tiskanju prijazna oblika strani
english
   
SOS KLIC - KLIC V SILI
 
 
KLIC NA NASSAR ++386 (0) 41 38 00 39

 
Potek reševalne akcije
 
Praviloma se neposredno takoj po klicu na telefonsko številko 112 sproži reševalna akcija. Vodja akcije skliče potrebno moštvo in napravi načrt iskanja, reševanja in nudenja nujne medicinske pomoči. Da se skrajša čas obveščanja, nas lahko pokličete tudi direktno na našo SOS številko 041 38 00 39 in mi bomo uredili vse potrebno ter obvestili pristojne organe ali centre za obveščanje, da se iskalno-reševalna akcija za pogrešano osebo čimprej začne.
 
 
KLIC REGIJSKEGA CENTRA ZA OBVEŠČANJE 112
 
Ko smo soočeni z nesrečo ali potrebujemo pomoč, ki presega naše zmožnosti, nemudoma pokličemo na številko 112 – Regijski center za obveščanje (ReCO). V Sloveniji je vzpostavljena mreža 13 regijskih in enega državnega centra za obveščanje. Ob klicu dobimo operaterja/dispečerja na področnem centru, ki bo glede na okoliščine poskrbel za najustreznejšo obliko zaščite, reševanja in pomoči. Dal nam bo ustrezne informacije oz. navodila ali pa naš klic preusmeril in preko pozivnikov aktiviral ustrezne službe. Centri za obveščanje delujejo nepretrgoma 24 ur vse dni v letu. Telefonski klic na to številko je brezplačen tako z mobilnega kot stacionarnega telefona. Tako je mogoč klic iz javnih telefonskih govorilnic brez uporabe kovancev ali telefonske kartice, z mobilnega telefona pa tudi v primeru vseh porabljenih impulzov.

 


Slika 1
: Sodobno opremljeni ReCO z dežurnima dispečerjema.
 
 
Na številko 112 pokličemo, če:
 • potrebujemo nujno pomoč, vodnikov reševalnih psov, pomoč gasilcev, gorskih, jamarskih ali podvodnih reševalcev, nujno veterinarsko pomoč, nujno medicinsko pomoč pri poškodbah z električnim tokom visoke napetosti ali druge poškodbe, pomoč Civilne zaščite ali drugih služb, ki se ukvarjajo z zaščito, reševanjem in pomočjo ob naravnih in drugih nesrečah;
 • opazimo, da grozi naravna ali tehnološka nesreča (požar, razsutje, iztekanje oz. uhajanje nevarne snovi, onesnaženje vode, grožnja zemeljskega ali snežnega plazu, pretrgane cestne ali telefonske povezave, če opazimo kakršne koli pojave, ki bi lahko ogrozili življenje in zdravje ljudi in živali, varnost premoženja, kulturne dediščine ali okolja);
 • se je zgodila naravna ali druga nesreča oz. v primeru zvečane nevarnosti za nesrečo in potrebujemo informacije (o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo, plinom, motnjah v telefonskem omrežju, o snežnih razmerah in nevarnosti snežnih plazov v visokogorju), ki so potrebne za naše nadaljnje ukrepanje.

Kadarkoli kličemo na številko 112 in potrebujemo pomoč, si pri oblikovanju sporočila pomagamo z naslednjimi vprašanji:
 • Kdo kliče?
 • Kaj se je zgodilo?
 • Kje se je zgodilo?
 • Kdaj se je zgodilo?
 • Koliko je ponesrečencev in kdo so?
 • Kakšne so poškodbe?
 • Kakšne so okoliščine na kraju nesreče?
 • Kakšno pomoč potrebujemo?

Na koncu posredujemo tudi svojo telefonsko številko, kar bo olajšalo ponovno vzpostavitev stika v primeru, da pride do motenj oz. prekinitve telefonske zveze.Klic policiji

V primerih, ko potrebujemo pomoč policije (npr. iskanje pogrešanih oseb ipd.), pokličemo telefonsko številko 113 – Operativno komunikacijski center regijsko pristojne Policijske uprave (OKC pristojne PU). Operativec bo ocenil, ali je potrebno, da na kraj dogodka pridejo tudi policisti. V primeru, da naše obvestilo vsebuje tudi navedbo o potrebni pomoči drugih služb, pa bo OKC pristojne PU obvestil tudi te. ReCO in OKC pristojne PU medsebojno sodelujeta, zato obveščanje obeh služb sočasno ni potrebno.
 
Klic v sili zunaj Slovenije

Čeprav naj bi postopno vse države Evropske unije (pa tudi izven) sprejele enotno klicno številko 112, k pripravi na potovanje še vedno sodi tudi pridobitev informacij, katera je ustrezna številka za klic v sili v državi, ki jo nameravamo obiskati.


PREGLED TELEFONSKIH ŠTEVILK ZA KLIC V SILI V POSAMEZNIH EVROPSKIH DRŽAVAH

DRŽAVE

KLICNA ŠT.

KLICNA ŠT.

KLICNA ŠT.

 

POLICIJE

GASILCEV

REŠEVALCEV (PP)

AVSTRIJA

133

122

144

BELGIJA

101

100

100

ČEŠKA REPUBLIKA

158

150

155

DANSKA

11

112

112

FINSKA

10022

112

112

FRANCIJA

17

18

15

GRČIJA

100

199

166

ITALIJA

112

115

118

ISLANDIJA

112

112

112

ITALIJA

112

115

118

LIECHTENSTEIN

112

112

112

LUKSEMBURG

112,113

112,113

112,113

MADŽARSKA

07

05

04

NEMČIJA

110

112

112

NIZOZEMSKA

112

112

112

NORVEŠKA

112

110

113

POLJSKA

997

998

999

PORTUGALSKA

112

112

112

REPUBLIKA IRSKA

999

999

999

SLOVENIJA

113

112

112

ŠVEDSKA

90000

112

112

ŠVICA

117

144

144

ŠPANIJA

091

080

061

TURČIJA

155

110

112

VELIKA BRITANIJA

999

999

999Sodobna tehnologija omogoča, da bomo s klicem s svojega mobilnega telefona preko številke 112 dobili tudi v večini evropskih držav pristojno službo za sprejemanje klicev v sili.
 
 
V Mariboru, avgust 2007

Povzeto po:
 • Doktrini Zaščite, Reševanje in Pomoči (76. redna seja vlade RS, 30/05-2002),
 • Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.L. RS, št. 51/2006), 
 • http://www.sos112.si
 
Išči po spletišču:
   
  Spletna stran  
  Spletna stran je še v obdelavi, oprostite za pomanjkljivosti.