tiskanju prijazna oblika strani
english
   
NASSAR je kratica za National Association of Slovene Search And Rescue teams ali prevod našega naziva Zveza reševalnih društvenih organizacij Slovenije za mednarodno pomoč in sodelovanje, kot se uradno imenujemo.

Zadnje čase z zanimanjem spremljamo reševalno-iskalne akcije, ki so bile sprožene v našem bližnjem okolju in tudi v tujini. Že kar nekaj let aktivno sodelujemo preventivno in seveda tudi v realnih situacijah (v primerih iskanja pogrešanih oseb, predvsem na težje dostopnih terenih oziroma tam kjer ljudje potrebujejo našo pomoč).

Zveza ZRDS-NASSAR je po formalnem stažu mlada zveza, posredno pa vključuje precejšnje število izkušenih reševalcev, ki imajo veliko znanja pridobljenega iz dolgih let udejstvovanja, vsak iz svojih specialnih področjih. Člani Kinološkega društva za reševalne pse-REPS Maribor in ŠTD Rafting kluba Maribor so pred tremi leti skupaj začeli z zanimivim projektom – pod isto streho združiti čim več reševalcev, različnih profilov – lani so se nam pridružili tudi člani MK Enduro Track Maribor.

Povezujejo nas skupni interesi in zagotavljanje medsebojne pomoči ob nesrečah, ki so podlaga za pospeševanje raziskovalnega dela, izobraževanja in skupnih usposabljanj.
V zvezi smo združeni reševalci raznih profilov in specialnosti in tako smo edina multidisciplinarna zveza reševalcev v Sloveniji, saj lahko ne glede na to, kje moramo posredovati, zagotovimo ustrezno število reševalcev v takšni formaciji, ki najbolj ustreza tipu reševanja, zahtevnosti dejavnosti in trenutnim zmožnostim formacije.

Vse to nam je podlaga za usmerjanje aktivnosti in priprav za sodelovanje v okviru nevladnih organizacij, lokalnih skupnostih in ustreznega ministrstva. V ZRDS smo posodobili in nadgradili obstoječe programe (iz posameznih področij delovanja reševalnih ekip) ter pripravili tudi nekaj usmeritev za nove ciljne skupine (delovni programi po posameznih reševalnih društvenih organizacijah).

Naše članstvo se še kar širi in predvidevamo, da bomo počasi zapolnili vsa poglavitna področja zaščite in reševanja. Po smernicah Organizacije Združenih Narodov smo tudi verificirali svoje znanje na področju organiziranja in vodenja mednarodnih reševalnih misij.


Pomembni zgodovinski mejniki:
 • 2004 - REPS je bil pobudnik in soustanovitelj nove zveze v partnerstvu s ŠTD Rafting klub Maribor, ki združuje reševalce iz različnih področij delovanja. Zveza reševalnih društvenih organizacij Slovenije za mednarodno pomoč in sodelovanje - ZRDS (NASSAR) je prva zveza v Sloveniji, ki deluje interdisciplinarno po smernicah Združenih narodov OCHA in INSARAG.
 • 2005 – vstop nove članice: MK Enduro klub Maribor.
 • 2006 in 2007 – udeležba na tridnevni prestižni vaje Civilne Zaščite na turškem delu Cipra v Lefkosi (KKTC – TRNC). Na vaji je sodelovalo kar 25 držav iz celega sveta.
 • vsakoletna udeležba na izredno težkih preizkušnjah - 24 urnih vajah v reševanju Eurodogs v organizaciji nemškega Rdečega križa.

Trenutna problematika

Pri izvajanju temeljnega poslanstva zveze – pomoči pri iskanju in reševanju pogrešanih oseb – se srečujemo z nekaterimi problemi, ki nam otežujejo uspešnost dela, predvsem je to predolg odzivni čas svojcev pogrešanih, ki iz različnih vzrokov šele po nekaj dneh sporočijo pogrešanje, s tem pa se znatno zmanjša možnost preživetja osebe. Trudimo se osveščati in seznanjati javnost, da lahko z reševalci različnih sposobnosti dostikrat uspešneje in hitreje uspemo najti osebo, zahvaljujoč tudi moderni tehniki.

Člani humanitarne organizacije nadgrajujemo svoje znanje v Sloveniji in tujini.


Pogled v prihodnost
 • dokončna vzpostavitev APRS sistema za navigacijo na terenu,
 • krepitev sodelovanja s sorodnimi društvi in organizacijami doma in v tujini,
 • mednarodno sodelovanje in afirmacija,
 • ohranjanje visokega nivoja strokovnosti, 
 • sodelovanje v humanitarnih in reševalnih akcijah doma in v tujini,
 • nadaljnje šolanje vseh članov-reševalcev z uvajanjem novih spoznanj in veščin,
 • postopno zviševanje kriterijev izbire članov operativnih enot (strokovnost, fizične dispozicije, humanost, etičnost);
 
Išči po spletišču:
   
  Spletna stran  
  Spletna stran je še v obdelavi, oprostite za pomanjkljivosti.